Molecula

Item f.47v-48 - Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Código(s) de referencia

CAT AHG 5 3.5-97-01.02-1306-f.47v-48

Nivel de descrición

Item

Título

Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Data(s)

  • 1631, abril, 8. Castelló d'Empúries (Creation and acumulation)

Extensión e medio

2 f.

Nome do creador

Vicenç Falcó (1629-1657)

Alcance e contido

Venda feta per Jaume Jordà, sabater de Castelló d’Empúries, a favor de Francesc Roca, hortolà de la mateixa vila, d’una casa situada a la plaça de la Fruita de l’esmentada vila, pel preu de 120 lliures. La casa es coneix com“casa petita” i és contigua a una altra casa propietat també del venedor, coneguda com “casa gran”. Les afrontacions de l’immoble objecte de la venda són: a llevant amb la plaça i el camí públic, al migdia amb el paller de Pere Roca, a ponent amb el forn i a tramuntana amb l’esmentada casa gran. Pertany a dit Jordà per compra feta a Miquel Ramonell de Banyoles (segons consta en poder del mateix notari, el dia 1 d’abril de 1631). Pel preu de l’esmentada venda Francesc Roca crea un censal de pensió anual 120 sous a favor de dit Jordà.

Puntos de acceso á área temática

Puntos de acceso ao lugar

Nome dos puntos de acceso

Entities

Sistema de arranxo

Acumulacións

Condicións que rixen o acceso

Condicións

Idioma do material

  • Latín

Escritura do material

Language and script notes

Instrumentos de descrición

Existencia e ubicación de orixinais

Existencia e localización de copias

Unidades de descrición relacionadas

Alternative identifier(s)

Área de acceso

Related subjects

Persoas e organizacións relacionadas

Lugares relacionados