Molecula

Unitat documental simple f.47v-48 - Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Codi de referència

CAT AHG 5 3.5-97-01.02-1306-f.47v-48

Nivell de descripció

Unitat documental simple

Títol

Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Data(es)

  • 1631, abril, 8. Castelló d'Empúries (Creació i agregació)

Volum i suport

2 f.

Nom del productor

Vicenç Falcó (1629-1657)

Abast i contingut

Venda feta per Jaume Jordà, sabater de Castelló d’Empúries, a favor de Francesc Roca, hortolà de la mateixa vila, d’una casa situada a la plaça de la Fruita de l’esmentada vila, pel preu de 120 lliures. La casa es coneix com“casa petita” i és contigua a una altra casa propietat també del venedor, coneguda com “casa gran”. Les afrontacions de l’immoble objecte de la venda són: a llevant amb la plaça i el camí públic, al migdia amb el paller de Pere Roca, a ponent amb el forn i a tramuntana amb l’esmentada casa gran. Pertany a dit Jordà per compra feta a Miquel Ramonell de Banyoles (segons consta en poder del mateix notari, el dia 1 d’abril de 1631). Pel preu de l’esmentada venda Francesc Roca crea un censal de pensió anual 120 sous a favor de dit Jordà.

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Entities

Sistema d'organització

Increments

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

  • llatí

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Instruments de descripció

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Identificador(s) alternatiu(s)

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats