Molecula

Item f.47v-48 - Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Reference code

CAT AHG 5 3.5-97-01.02-1306-f.47v-48

Level of description

Item

Title

Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Date(s)

  • 1631, abril, 8. Castelló d'Empúries (Creation and acumulation)

Extent and medium

2 f.

Name of creator

Vicenç Falcó (1629-1657)

Scope and content

Venda feta per Jaume Jordà, sabater de Castelló d’Empúries, a favor de Francesc Roca, hortolà de la mateixa vila, d’una casa situada a la plaça de la Fruita de l’esmentada vila, pel preu de 120 lliures. La casa es coneix com“casa petita” i és contigua a una altra casa propietat també del venedor, coneguda com “casa gran”. Les afrontacions de l’immoble objecte de la venda són: a llevant amb la plaça i el camí públic, al migdia amb el paller de Pere Roca, a ponent amb el forn i a tramuntana amb l’esmentada casa gran. Pertany a dit Jordà per compra feta a Miquel Ramonell de Banyoles (segons consta en poder del mateix notari, el dia 1 d’abril de 1631). Pel preu de l’esmentada venda Francesc Roca crea un censal de pensió anual 120 sous a favor de dit Jordà.

Subject access points

Place access points

Name access points

Entities

System of arrangement

Accruals

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

  • Latin

Script of material

Language and script notes

Finding aids

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Alternative identifier(s)

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related places