Molecula

Unidad documental simple f.47v-48 - Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Código de referencia

CAT AHG 5 3.5-97-01.02-1306-f.47v-48

Nivel de descripción

Unidad documental simple

Título

Venda de Jaume Jordà a Francesc Roca d’una casa situada a Castelló d’Empúries.

Fecha(s)

  • 1631, abril, 8. Castelló d'Empúries (Creación y agregación)

Volumen y soporte

2 f.

Nombre del productor

Vicenç Falcó (1629-1657)

Alcance y contenido

Venda feta per Jaume Jordà, sabater de Castelló d’Empúries, a favor de Francesc Roca, hortolà de la mateixa vila, d’una casa situada a la plaça de la Fruita de l’esmentada vila, pel preu de 120 lliures. La casa es coneix com“casa petita” i és contigua a una altra casa propietat també del venedor, coneguda com “casa gran”. Les afrontacions de l’immoble objecte de la venda són: a llevant amb la plaça i el camí públic, al migdia amb el paller de Pere Roca, a ponent amb el forn i a tramuntana amb l’esmentada casa gran. Pertany a dit Jordà per compra feta a Miquel Ramonell de Banyoles (segons consta en poder del mateix notari, el dia 1 d’abril de 1631). Pel preu de l’esmentada venda Francesc Roca crea un censal de pensió anual 120 sous a favor de dit Jordà.

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por lugar

Puntos de acceso por nombres de persona

Entities

Sistema de arreglo

Acumulaciones

Condiciones de acceso

Condiciones

Idioma del material

  • latín

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Instrumentos de descripción

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Identificador(es) alternativo(s)

Área de Ingreso

Materias relacionadas

Personas y organismos relacionados

Lugares relacionados