Molecula

Sub-series 02.01 - Expedients personals dels interns

Código(s) de referencia

CAT ANC 236-02-05-02.01

Nivel de descrición

Sub-series

Título

Expedients personals dels interns

Data(s)

  • 1936-1993 (Creation and acumulation)

Extensión e medio

353,2 m (3.532 capses, ca. 250.000 expedients), paper

Nome do creador

Presó Model (1904-1993)

Alcance e contido

És la sèrie més voluminosa d’aquest subfons, com també ho és de tot el fons. No s’han conservat els expedients anteriors al 1936, però, a par tir d’aquesta data i fins l’actualitat, la sèrie es conserva gairebé íntegrament.
Es calculen uns 13.000 expedients de 1936 a 1939, uns 187.000 entre 1939 a 1977 i uns 50.000 a partir dels anys 80. Inclou presos comuns i polítics, des de la Guerra Civil fins a l’actualitat. Alguns són molt coneguts.
Cal tenir en compte que quan una persona és traslladada d’un centre penitenciari a un altre, l’expedient viatja amb el pres. Per aquest motiu, la sèrie no conserva tots els expedients de les persones que han passat per la Model, sinó només els expedients de tots aquells que van liqui-
dar la pena de reclusió en aquest establiment, ja fos per defunció, per haver obtingut la llibertat o per un altre motiu.
Són expedients molt reglats. Habitualment,recullen les dades següents:
1) dades d’identificació personal (nom i cognoms, lloc de naixement i de residència, nom dels pares, edat, estat civil, nombre de fills, formació, professió); 2) dades processals i penals (jurat, delicte, condemna); i 3) dades penitenciàries (data d’ingrés i de sortida, incidències durant
l’estada, liquidació de la condemna).
Pel que fa als tipus de documents, els més habituals són: full de filiació; full de vicissituds; ordres, comunicacions i oficis entre les autoritats judicials i penitenciàries; diligències per llibertat condicional o per execució. Poden, a més, contenir còpia de les sentències, instàncies de l’intern o d’advocats, autoritzacions de trasllats o per rebre visites, entre d’altres.
A efectes d’arxiu, entre 1939 i 1975, quan l’expedient era donat de baixa, es posava una B majúscula a la coberta o al foli que encapçalava la documentació. I, si el motiu de la baixa era per execució, a més de la B també hi constava la paraula “EJECUTADO”.

Puntos de acceso á área temática

Puntos de acceso ao lugar

Nome dos puntos de acceso

Entities

Sistema de arranxo

Els expedients estan agrupats per períodes, tal i com es van transferir a l’ANC. Els de 1936 a 1939 i els de 1939 a 1960 estan ordenats alfabèticament, de manera que en una mateixa capsa es conserven expedients de lliure accés i expedients que encara són d’accés reservat d’acord amb els terminis que estableix la legislació vigent. Cal consultar cada expedient per saber la seva data de tancament, ja que a la coberta només hi consta la data d’obertura.
A partir de 1960, els expedients s’han ordenat numèricament. En aquest cas, també hi ha expedients de lliure accés i d’accés reservat en una mateixa capsa, tanmateix a la relació de transferència lliurada per la Presó Model a l’ANC figura la data d’obertura i de tancament de cada expedient, a partir de la qual es pot establir la data de lliure accés.

Acumulacións

Es preveu nous increments a mesura que es donin de baixa els expedients. Els expedients tancats que es poden transferir són els que han causat baixa per defunció i els que són baixa per llibertat i sense reobertures administratives des de fa més de setze anys.

Condicións que rixen o acceso

Per als expedients de lliure accés de menys de 50 anys des de la data de tancament, cal signar un compromís de no difondre les dades sobre altres presos que puguin sortir esmentats a l’expedient, llevat que faci més de 25 anys de la seva mort o que autoritzin a fer-ho.

Condicións

Idioma do material

Escritura do material

Language and script notes

Instrumentos de descrición

Existeix un catàleg informatitzat que descriu sumàriament els expedients de 1936 a 1939 i els generats a partir de 1960, però, per preservar el dret a la intimitat, aquest instrument de descripció no és a l’abast dels usuaris. Carme Palacín va fer la descripció informatitzada dels expedients de 1936 a 1939. La descripció dels expedients posteriors a 1960 ha estat transferida informàticament per l’Oficina de Règim del centre penitenciari i, posteriorment, Maria Utgés n’ha fet la migració al sistema informàtic de l’ANC. Són en curs de catalogació els expedients de 1939 a 1960. Excepcionalment, per a alguns expedients de presos singulars s’ha fet una catalogació detallada i, a més, s’han descrit un per un tots els documents que en formen part. Es tracta d’expedients de lliure accés que s’han reproduït i s’ofereixen a la consulta en un suport de substitució.

Existencia e ubicación de orixinais

Existencia e localización de copias

Unidades de descrición relacionadas

Alternative identifier(s)

Área de acceso

Related subjects

Persoas e organizacións relacionadas

Lugares relacionados