Molecula

Fondos CAT ANC 236 - Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Presó Model)

Código(s) de referencia

CAT ANC 236

Nivel de descrición

Fondos

Título

Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Presó Model)

Data(s)

  • 1904-1993 (llacunes importants entre 1904 i 1930) (Acumulación)
  • 1890-1993 (Creación)

Extensión e medio

524,2 m, paper.

Nome do creador

Alcance e contido

El fons conté sobretot la documentació generada per la PresóModel durant el Franquisme (1939-1975).D’aquesta època, està ben documentat el funcionament i les activitats pròpies del centre, tant si tracten d’aspectes generals (direcció, administració, comptabilitat, personal que hi treballa, recursos
materials) com si deriven de la funció específica de l’establiment penitenciari (control dels interns, alimentació i venda directa d’articles, assistència sanitària, patrimoni dels interns, rehabilitació). Per la seva continuïtat cronològica i riquesa informativa, cal destacar els llibres d’actes (1939-1972) de la Junta directiva del centre i els expedients personals dels interns (1939-1975). Els llibres de comptabilitat del centre i de l’economat documenten la gestió econòmica sobretot entre 1940 i 1960.

De l’antiga presó, el precedent de laModel, es conserva molt poca documentació i tota fa referència a ordres de llibertat de 1890. Pel que fa als annexos, colònies i destacament penitenciaris, només hi
ha documentació de primers dels anys quaranta, quan el centre va tenir més població reclusa. La documentació fa referència a les gestions puntuals que sota el control de la Model es duien a terme en aquests llocs de reclusió (serveis diaris dels funcionaris, racionament d’aliments, recompte d’interns, entre d’altres).

La documentació de les presons de partit de Manresa,Mataró, Sabadell, Terrassa i Vic, majoritàriament també és dels anys quaranta, tot i que hi ha alguna documentació anterior i posterior. En tots els casos, la sèrie més voluminosa és la d’expedients d’interns. De la Comissió Provincial de Llibertat Vigilada se n’ha conservat la documentació més important: els llibres d’actes de 1939 a 1966.

Puntos de acceso á área temática

Puntos de acceso ao lugar

Nome dos puntos de acceso

Entities

Sistema de arranxo

El fons es divideix en 8 subfons, segons la provinença de la documentació:
1. Presó Vella
2. Presó Model (amb els annexos del Palau de les Missions, Poble Nou i Sant Elies, les colònies de Barcelona i Viella i el destacament de Sant Sadurní d’Anoia)
3. Presó de partit de Manresa
4. Presó de partit de Mataró
5. Presó de partit de Sabadell
6. Presó de partit de Terrassa
7. Presó de partit de Vic
8. Comissió provincial de Llibertat Vigilada

D’altra banda, la documentació de cada subfons està classificada segons un quadre de classificació funcional. El primer nivell de classificació inclou els grups de sèries següents:
1. Coordinació General
2. Gestió de recursos humans
3. Gestió de recursos materials/econòmics
4. Economat i alimentació
5. Retenció i custòdia dels interns
6. Patrimoni dels interns
7. Rehabilitació
8. Sanitat i higiene

Aquestes funcions generals es poden subdividir en activitats i subactivitats, segons el cas. Només en el cas del subfons Presó Model hi ha documentació de tots els nivells de classificació.

Acumulacións

Es preveuen nous ingressos d’expedients donats de baixa i que són de conservació permanent.

Condicións que rixen o acceso

Documentació de lliure accés, llevat de les sèries que contenen dades personals individuals i individualitzables, la documentació de les quals és consultable sempre i quan superi els terminis de reserva establerts per la legislació vigent.

Condicións

L’autorització per accedir a la consulta de documentació reservada no implica l’autorització de reproducció amb finalitats de comunicació pública. En aquest supòsit, cal obtenir l’autorització expressa.

Idioma do material

  • Catalán
  • Español

Escritura do material

Language and script notes

Castellà, quan el centre depèn de l’administració de l’Estat.
Català, quan el centre depèn de l’administració de la Generalitat de Catalunya, és a dir, entre 1936 i 1939 i a partir de 1983, arran dels traspassos de serveis en matèria penitenciària.

Instrumentos de descrición

És a disposició dels usuaris un inventari sumari de les sèries documentals fet per Anna Duran i Armengol l’any 1995.

Existencia e ubicación de orixinais

S’han reproduït en microfilm els llibres d’actes i alguns expedients d’interns singulars.

Existencia e localización de copias

El fons Pere Armengol i Cornet (CAT ANC 559) conté documents sobre el món penitenciari al segle XIX i la seva reforma, així com sobre la Junta de Construcció de la Presó Model.

El fons Pere Bosch i Gimpera (CAT ANC 66) conté informació sobre els Serveis Correccionals a Catalunya durant la Segona República.

El fons Delegació Provincial a Barcelona del Patronat de Nostra Senyora de la Mercè (CAT ANC 229) aporta informació sobre el control dels presos en llibertat condicional durant el Franquisme.

Unidades de descrición relacionadas

Nota de publicación

BALCELLS, Albert. “Justícia i presons, després demaig de 1937”.Dins: Catalunya: intents regularitzadors del conseller Bosch i Gimpera. Barcelona: Rafael Dalmau, 1989.

Nota de publicación

BERNAL, Àngels; CIRERA, Mercè; DURAN, Anna. “Els fons dels Centres Penitenciaris de Barcelona que es conserven a l ‘Arxiu Nacional de Catalunya”. Dins:Miscel·lània en honor del Doctor Casimir Martí. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1994. p. 125-142.

Nota de publicación

GIRBAL JAUME, F. Les presons de Barcelona. Barcelona: Antoni López [1926]. 2 vol.

Nota de publicación

La Model: Cent anys i 1 dia d’històries. Barcelona: Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, 2004.

Nota de publicación

PAGÈS I BLANCH, Pelai. La Presó Model de Barcelona. Història d’un Centre penitenciari en temps de Guerra (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996. (Col·lecció Abat Oliba, 163)

Nota de publicación

SANAHUJA, JosepM. Les Conselleries de Governació i Justícia de la Generalitat de Catalunya. 1931-1934. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació – Departament de Justícia, 1992.

Nota de publicación

SOLÉ I SABATÉ, Josep M. i altres. Història de la Presó Model de Barcelona. Barcelona: Pagès Editor, 2000.

Alternative identifier(s)

Área de acceso

Related subjects

Persoas e organizacións relacionadas

Lugares relacionados