Molecula

Parròquia de Santa Maria de la Pobla de Claramunt

Área de identificación

Tipo de entidad

Entidad colectiva

Forma(s) autorizada(s) del nombre

Parròquia de Santa Maria de la Pobla de Claramunt

Forma(s) paralela(s) de nombre

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

Identificadores para instituciones

Área de descripción

Fechas de existencia

986 -

Historia de la institución

La parròquia de Santa Maria dela Pobla de Claramunt va pertànyer al bisbat de Barcelona fins el 1957, any en què fou integrada al bisbat de Vic. Santa Maria de la Pobla de Claramunt sorgeix com a parròquia a redós del castell de Claramunt. La primera església parroquial fou la de Santa Maria de Claramunt, documentada des de l'any 986 i edificada dins el clos murallat del castell. El 1463, durant la guerra dels Remences, el castell de Claramunt fou enderrocat i també s'enderrocà parcialment l'església. Per aquesta causa es transferí la funció parroquial a l'església de la Santíssima Trinitat, construïda el 1379 al nucli urbà medieval de la Pobla, al peu de la muntanya del castell, on també es traslladaren els retaules i les imatges. Acabada la guerra i reconstruïda l'església del castell entre 1465 i 1492, els feligresos es negaren a retornar-hi les funcions parroquials. Durant els segles següents es portaren a terme diferents reformes i enriquiments de la capella de la Trinitat. A mitjan segle XVIII es plantejà la necessitat d'ampliar la capella, que s'havia fet petita i estava en males condicions, però finalment s'optà per construir un temple nou davant de l'esmentada capella. El nou temple s'inicià el 1789 i es va acabar el 1794. El segle XIX es portaren a terme diferents reparacions i reformes, com també després de la guerra civil de 1936-1939, en què l'església parroquial fou saquejada.

La parròquia de la Pobla tenia com a sufragànies, al principi del XVII, les parròquies de Sant Hilari de Vilanova del Camí, Sant Martí de Carme i Sant Joan de la Torre de Claramunt. Al principi del XVIII, a banda d'aquestes, apareix esmentada la de Sant Salvador d'Espoia o Vilanova d'Espoia, com a sufragània, encara que aparentment la funció pastoral d'Espoia es feia a Sant Joan de la Torre. El 1729, el nucli de la Font dela Reina, que era terme de Capellades però parròquia dela Pobla, fou segregat i ajuntat a Capellades. Segons el "Diccionari d'història eclesiàstica de Catalunya", Sant Martí del Carme se segregà de la Pobla de Claramunt el 1779, mentre que Vilanova del Camí s'hauria segregat el 1851, encara que a la documentació del fons al principi del segle XIX, consta com a sufragània de la Pobla de Claramunt només la parròquia de Sant Joan de la Torre de Claramunt. Aquesta darrera s'emancipà el 1868, deixant de dependre de la Pobla, i en la modificació de límits diocesans de 1957 va romandre al bisbat de Barcelona.

Lugares

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Mandatos/fuentes de autoridad

Estructura/genealogía interna

Contexto general

Área de relaciones

Área de control

Identificador de la descripción

O-2

Identificador de la institución

ABEV

Reglas y/o convenciones

Estado de descripción

Nivel de detalle

Fechas de creación, revisión y eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fuentes

Notas de mantenimiento