Molecula

Presó Model

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Organisme

Forma(es) autoritzada(es) del nom

Presó Model

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada(es) del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1904-1993

Història de la institució

El 3 de juny de 1888 es va posar la primera pedra per a la construcció del l’edifici, però es va inaugurar setze anys després.
Per a dur terme el projecte es va crear una Junta de Construcció. Les despeses van anar a càrrec de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. El penalista i magistrat de l’Audiència de Barcelona Pere Armengol i Cornet (1837-1896) va ser l’ànima d’aquella Junta i el teòric del nou sistema penitenciari implantat a la Model. L’advocat Ramon Albó i Martí (1872-1955), seguidor d’Armengol, va pronunciar el discurs d’inauguració del centre i va elaborar el primer reglament aprovat per la Junta Local de Presons. En van ser els arquitectes Salvador Vinyals i Sabater (1847-1926) i JosepDomènech iEstapà (1858-1917).
Tot i que amb els anys l’edifici de la Model ha sofert diverses reformes, l’estructura bàsica no s’ha modificat. Encara manté els trets inicials més singulars: l’estructura radial de les galeries i els grans rosetons que permeten una il·luminació natural. Després de cent anys de funcionament, es preveu el trasllat del centre penitenciari a una nova seu; tanmateix es vol conservar l’edifici, considerat de valor arquitectònic, destinant-lo a altres usos socials.

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Atribucions/Fonts legals

Estructura interna/genealogia

Context general

Àrea de relacions

Àrea de control

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

ANC

Regles o convencions

Estat de descripció

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment