Molecula

Amosando 4 resultados Descrición arquivística

Archivo Episcopal de Vic

1 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

Parròquia de Santa Maria de la Pobla de Claramunt

  • CAT AEV 02.098
  • Fondos
  • 1518/07/04 - 1936/01/12

La documentació conservada són només llibres sacramentals i alguna documentació notarial fragmentària que era dins d'aquests llibres.

Parròquia de Santa Maria de la Pobla de Claramunt

Matrimonis

La sèrie recull els matrimonis celebrats tant a l’església parroquial com també a les altres sufragànies del seu terme. Les partides recullen inicialment: data, nom i primer cognom del contraent (sovint, l’ofici), i habitualment el lloc de procedè...