Molecula

Showing 5 results Archival description

Arxiu Històric de Girona

Manuals

La sèrie de manuals conté la segona redacció dels instruments notarials rebuts pel notari, després del seu primer enregistrament en el llibre anomenat protocolum i abans de la seva còpia en el corresponent llibre de notes (liber notularum). El pri...

Notaria de Castelló d'Empúries

  • CAT AHG 5 3.5
  • Fonds
  • 1260-1799

El fons de l’AHG conté els llibres que s’han pogut conservar dels diferents notaris que exerciren a les notaries de Castelló d’Empúries entre els anys 1260 i 1799. El contingut és heterogeni i divers, amb una amplíssima tipologia de documents. A p...

Notaria de Castelló d'Empúries

Regència del notari Vicenç Falcó

Conté els llibres produïts per aquest notari al llarg del període que exercí com a notari de Castelló d’Empúries. El gruix principal d’aquests llibres està constituït per les tres sèries corresponents a llibres generals (protocols, manuals i llibr...

Vicenç Falcó