Molecula

Mostrando 15 resultados Descripción archivística

1 resultados con objetos digitales Muestra los resultados con objetos digitales

Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Presó Model)

  • CAT ANC 236
  • Fondo
  • 1890-1993

El fons conté sobretot la documentació generada per la PresóModel durant el Franquisme (1939-1975).D’aquesta època, està ben documentat el funcionament i les activitats pròpies del centre, tant si tracten d’aspectes generals (direcció, administrac...

Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona

Expedient de Salvador Puig Antich

Dades d’identificació personal Lloc i data de naixement: Barcelona, 30.5.1948 Lloc de residència: Barcelona Nom del pare: Joaquim / Nom de la mare: Immaculada Antecedents: membre del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) Dades processals i penals...

Manuals

La sèrie de manuals conté la segona redacció dels instruments notarials rebuts pel notari, després del seu primer enregistrament en el llibre anomenat protocolum i abans de la seva còpia en el corresponent llibre de notes (liber notularum). El pri...

Matrimonis

La sèrie recull els matrimonis celebrats tant a l’església parroquial com també a les altres sufragànies del seu terme. Les partides recullen inicialment: data, nom i primer cognom del contraent (sovint, l’ofici), i habitualment el lloc de procedè...

Notaria de Castelló d'Empúries

  • CAT AHG 5 3.5
  • Fondo
  • 1260-1799

El fons de l’AHG conté els llibres que s’han pogut conservar dels diferents notaris que exerciren a les notaries de Castelló d’Empúries entre els anys 1260 i 1799. El contingut és heterogeni i divers, amb una amplíssima tipologia de documents. A p...

Notaria de Castelló d'Empúries

Resultados 1 a 10 de 15