Molecula

Cooperativa Económica Saltense

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Cooperativa Económica Saltense

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

  • L'Econòmica

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1928-1980

History

La Cooperativa Económica Saltense (L’Econòmica) va ser una cooperativa obrera de consum, creada l’any 1928 a partir d’un nucli inicial de 23 socis fundadors. Tenia el seu domicili al carrer Major de Salt número 76-78. Ben aviat l’empresa reeixí i el 1932 disposava d’un forn de pa per proveir els seus socis, però també els de la Cooperativa La Constància Saltenca (La Constància) i els del Sindicat Agrícola de Sant Isidre. En aquest moment L’Econòmica tenia 156 socis.També disposava d’una botiga al mateix edifici on s’ubicava.
Durant la Segona República havia agafat una gran volada el foment de mutualitats les quals foren regulades per la Generalitat de Catalunya amb la Llei, de 17 de febrer de 1934, de bases de la cooperació, mutualitats i sindicats agrícoles. Dins d’aquest marc la Cooperativa Económica Saltense va crear una secció mutualista (estatuts aprovats el 18 de maig de 1935 en assamblea general). D’aquesta manera quedaren fixats els objectius socials per donar subsidis de vellesa, invalidesa, malaltia i mort als associats o als seus hereus.
Amb l’esclat de la Guerra Civil la Federació de Cooperatives de Catalunya, el setembre del 1936, recomanà la fusió de les societats cooperatives de consum d’una mateixa localitat per poder-ne racionalitzar la distribució comercial. A Salt aquest procés culminà el febrer de 1937 amb la fusió de La Constància i L’Econòmica sota el nom de Cooperativa La Unió de Cooperadors de Salt. Aquesta associació va ser positiva pel què fa a l’activitat i l’augment de cooperadors, ja que en l’exercici de 1936-1937 hi hagué onze treballadors a les botigues, un total de 289 socis i un volum de vendes de 557.638 pessetes.
L’activitat de les cooperatives es va aturar després de la Guerra Civil degut a les pressions polítiques i per no haver aconseguit el permís per gestionar el racionament que atorgaven els funcionaris de la Comissaria General de Subministraments i Transports. El 1950 L’Econòmica va tornar a reorganitzar-se i a l’inici dels anys seixanta es va adaptar a les noves fórmules comercials representades pels supermercats.
El 14 de novembre de 1980 L’Econòmica va ser absorbida per la Societat Cooperativa Delta que va obrir, en un primer moment, els locals comercials a la planta baixa de l’edifici del carrer Major, mentre que al pis superior s’hi instal·là l’Escola d’Adults de Salt.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes