Molecula

Consell Municipal de Districte de Ciutat Vella

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Consell Municipal de Districte de Ciutat Vella

Parallel form(s) of name

  • Barcelona. Ajuntament. Consell Municipal de Districte de Ciutat Vella

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

1979

History

L’any 1979, després de les primeres eleccions democràtiques municipals, Barcelona inicia el camí cap a la gestió descentralitzada de la ciutat, aprova el Decret de descentralització i Participació Ciutadana i elabora una nova Carta Municipal, en el marc de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 1985, i del Reial Decret de 28 de novembre de 1986. Com a conseqüència d’aquesta nova divisió territorial i administrativa, Barcelona s’estructura en 10 districtes regits per un Consell Municipal al capdavant del qual, per delegació de l’alcalde, es troba un regidor. El cartipàs municipal actual presenta una doble estructura: la del govern, formada per l’alcalde, el Consell Municipal de Barcelona, la Comissió de Govern, el Comitè de govern, els Òrgans de govern de Districte i els Consells i les Comissions municipals, i l’estructura executiva, formada pel Comitè executiu, la Gerència Municipal, els Sectors i els Districtes, els Instituts i els Patronats, les Societats privades municipals i les empreses mixtes.
Els Consells Municipals de Districte són els òrgans de representació col•lectiva del districte i estan integrats per dinou consellers o conselleres nomenats per l’alcalde i proposats pels partits polítics proporcionalment als resultats electorals obtinguts als districtes en les darreres eleccions municipals.
L’organització administrativa dels districtes és la següent: un Regidor President, que exerceix el comandament superior, per sota del que trobem el coordinador de serveis o departaments de gestió, el gerent del consell. L’organigrama del Consell es desenvolupa en quatre grans departaments: Secretaria del Districte, Departament d’Administració, Divisió de Serveis Tècnics i Divisió de Serveis Personals.
El Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, en concret, està format per la Divisió de Serveis Tècnics, la Divisió de Serveis Personals, la Divisió de Serveis Generals / Secretaria Tècnic Jurídica, Regidoria, Coordinació / Gerència i Conselleria Tècnica, el Departament de Comunicació i Qualitat dels Serveis, el Departament d’Administració, l’Àrea Rehabilitació Integrada de Ciutat Vella, l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella.
L’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella gestiona i custodia tota la documentació generada per la materialització de les competències, funcions i activitats dels departaments de l’administració municipal de Barcelona abans assenyalats.

Places

Barcelona; Districte Ciutat Vella; Barri Gòtic; Barri del Casc Antic; Barri de la Barceloneta; Barri del Raval

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

Barcelona s’estructura en 10 districtes regits per un Consell Municipal al capdavant del qual, per delegació de l’alcalde, es troba un regidor. El cartipàs municipal actual presenta una doble estructura: la del govern, formada per l’alcalde, el Consell Municipal de Barcelona, la Comissió de Govern, el Comitè de govern, els òrgans de govern de Districte i els Consells i les Comissions municipals, i l’estructura executiva, formada pel Comitè executiu, la Gerència Municipal, els Sectors i els Districtes, els Instituts i els Patronats, les Societats privades municipals i les empreses mixtes.
El Consell Municipal de Districte de ciutat Vella, com la resta dels altres nou consells de districtes de Barcelona, és òrgan de representació col•lectiva del districte i està integrat per dinou consellers o conselleres nomenats per l’alcalde i proposats pels partits polítics proporcionalment als resultats electorals obtinguts als districtes en les darreres eleccions municipals.
L’organització administrativa general dels districtes és la següent: un Regidor President, que exerceix el comandament superior, per sota del que trobem el coordinador de serveis o departaments de gestió, el gerent del consell. L’organigrama del Consell es desenvolupa en quatre grans departaments: Secretaria del Districte, Departament d’Administració, Divisió de Serveis Tècnics i Divisió de Serveis Personals.
El Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella, en concret, està format per la Divisió de Serveis Tècnics, la Divisió de Serveis Personals, la Divisió de Serveis Generals / Secretaria Tècnic Jurídica, Regidoria, Coordinació / Gerència i Conselleria Tècnica, el Departament de Comunicació i Qualitat dels Serveis, el Departament d’Administració, l’Àrea Rehabilitació Integrada de Ciutat Vella, l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella.

General context

Relationships area

Control area

Description identifier

CAT

Institution identifier

Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

Rules and/or conventions used

NODAC, maig 2007

Status

Final

Level of detail

Minimal

Dates of creation, revision and deletion

15 maig 2015

Language(s)

  • Catalan

Script(s)

Sources


  • ALBERCH i FUGUERAS, Ramon (dir.) Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella: Guia de l'Arxiu Municipal de Barcelona = Guía del Archivo Municipal de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1992.


  • Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella. Tríptic informatiu. Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella. Barcelona, 1992.


  • BELTRAN, MONTSERRAT, ET ALT. Quadre de classificació dels fons documentals dels pobles agregats. Arxiu Municipal de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1997.


  • ITURRATE i COLOMER, Germà. Guia de l'Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2000.


  • Manual del mètode de descripció del sistema AIDA. Arxiu municipal. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2003
  • Manual d´indexació de descriptors onomàstics i geogràfics del Sistema AIDA. Arxiu Municipal de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2010.

Maintenance notes